hundvalpar

Le­dar­hunds­ko­lan

Ledarhundskolans uppgift är att uppföda, utbilda och överlåta ledarhundar till bruk hos blinda och gravt synsvaga synskadade personer. Ledarhundskolan är en resultatenhet inom Synskadades Centralförbund rf och medlem i ledarhundskolornas internationella förbund. Ledarhundskolan och Ledarhundföreningen främjar funktionshindrade personers likställighet i enlighet med FN:s definition, genom att producera ledarhundstjänster för synskadade.

Royal Canin -logo